Khamis, 14 Februari 2013

STRATEGIK PANITIA BM


STRATEGIK PENINGKATAN PANITIA BAHASA MELAYU

PROGRAM KECEMERLANGAN
 


1.         Menganalisis keputusan ujian bulanan dan peperiksaan.
2.         Mengenal pasti kelemahan individu dan dibuat pembetulan dengan segera.
3.         Penekanan kepada semua topik tatabahasa.
4.         Menyalin contoh karangan yang menepati kehendak Lembaga Peperiksaan/menepati format             
            pemarkahan aras cemerlang.( Sepanjang Januari).
5.         Latih tubi soalan topikal.
6.         Pendedahan strategik menjawab soalan.
7.         Latihan menjawab soalan peperiksaan lalu.
8.         Menjawab soalan-soalan dalam akhbar ( DIDIK- Berita Harian)
9.         Merujuk kamus Dewan untuk mencari makna perkataan.
10.       Program Pengayaan
                        ~ Latih tubi tajuk-tajuk penting
                        ~ Latih tubi tajuk-tajuk lemah.
11.       Gerak gempur UPSR.

PENGUKUHAN(SEDERHANA)
 
1.         Menganalisis keputusan ujian bulanan dan peperiksaan.
2.         Mengenal pasti setiap kelemahan individu dan dibuat pembetulan dengan segera.
3.         Menyalin contoh karangan yang mantap ( Bulan Januari)
4.         Memperbanyakkan latihan tatabahasa.
5.         Penekanan kepada semua topik tatabahasa.
6.         Penekanan kepada latihan penulisan ( Bahagian A,B,C)
7.         Kelas berfokus Bahasa Melayu.
8.         Menjawab soalan-soalan UPSR yang lalu.
9.         Latih tubi ujian topikal.
10.       Merujuk Kamus Dewan untuk mencari makna perkataan.

 PEMULIHAN (LEMAH)
 
1.         Mengadakan ujian Diagnostik
2.         Mengenal pasti kelemahan setiap individu.
3.         Memperbanyakkan latihan membaca/mengeja suku kata ( awal tahun).
4.         Latihan melengkapkan ayat berpandukan gambar.
5.         Latihan menulis ayat pendek berpandukan gambar.
6.         Latihan menulis nilai murni berdasarkan petikan yang dibaca.
7.         Menyalin contoh-contoh jawapan penulisan yang mantap ( Bahagian A,B,C)
8.         Program pemulihan klinikal.
                        ~ menulis ayat mudah
                        ~ menulis ulasan
                        ~ penguasaan konsep tatabahasa
9.         Bimbingan secara individu.
10.       Latih tubi ujian topikal.
11.       Menjawab soalan-soalan UPSR yang lepas.

Tiada ulasan:

Catat Ulasan