Ahad, 23 Oktober 2011

PENULISAN BAHAGIAN B


Panduan Menjawab Soalan Karangan
1. Baca dan fahami kehendak atau pertanyaan soalan
     -  Baca soalan dengan teliti, fahami kehendak atau arahannya.
     -  Bagi sesetengah soalan, ayat pertama atau ayat kedua adalah maklumat situasi,
        manakala kehendak atau arahan soalan adalah ayat terakhir
     -  Hindari sikap terlalu gopoh.

Sebagai contoh, perhatikan soalan berikut:

Sekolah kamu menganjurkan kejohanan olahraga. Tuliskan sebuah karangan yang menggambarkan suasana di kejohanan tersebut.

Ayat pertama maklumat atau situasi, manakala ayat kedua kehendak soalan. Amati kehendak soalan dan jawab apa yang ditanya. Perkara lain yang berkaitan dengan situasi dan kehendak soalan juga boleh dimasukkan bagi menghasilkan sebuah karangan yang lebih menarik. Perkara-perkara yangtiada kaitan elakkan sama sekali.

 
2. Merangka atau mencatat isi-isi penting karangan.
     -  Rangka karangan hendaklah dibuat berdasarkan tiga bahagian Iaitu:
          a. Pengenalan / pendahuluan
          b. Isi ( memadai tiga isi ) beserta huraian dan contoh.
          c. Penutup

3. Menulis karangan lengkap berdasarkan kerangka atau isi-isi penting karangan
     -  Panjang karangan tidak kurang daripada 80 patah perkataan.
     -  Perenggan pertama pendahuluan, perenggan kedua, ketiga dan keempat
          isi dan perenggan akhir penutup.
       -  Setiap isi hendaklah disertakan dengan huraian dan contoh.

4. Semakan
     - Pastikan struktur ayat, ejaan, tanda baca dan kosa kata yang digunakan betul dan tepat.
     - Pastikan setiap isis disertakan huraian dan contoh.


Langkah Menjawab Bahagian B
  -  Baca ketiga-tiga soalan yang disediakan dan cuba fahami kehendak soalan.
  -  Pilih satu sahaja soalan yang paling mudah. (Mudah mencari isi. Gunakan
     panduan / cara / petua mencari isi yang telah dipelajari)
  -  Bina kerangka karangan atau peta minda semasa mencari isi.
  -  Tulis karangan mengikut format yang betul dengan :
         -  Jelas dan terang
         -  Ayat yang gramatis dan struktur ayat yang betul
         -  Ejaan dan tanda baca yang betul
         -  Susunan cerita yang menarik

  -  Elakkan cerita-cerita yang tidak berkaitan dengan isi atau kehendak soalan.
  -  Semak semula dengan teliti untuk memastikan tiada kesalahan ejaan, tanda
     baca, struktur ayat dan imbuhan yang digunakan.


Tiada ulasan:

Catat Ulasan